ŻYCIORYSY

Życiorysy obywateli niemieckich z lat 1945-46 mieszkających w Słupsku i regionie słupskim,
źródło: Archiwum Państwowe w Koszalinie, oddział w Słupsku


Harry Weite

Życiorys

Harry Weite syn budowniczego młynów Maxa Weite urodził się 19.5.1929 roku w Driesen w okręgu Friedeberg.
Mając sześć lat uczęszczałem do szkoły powszechnej w Vordamm obok Driesen okr. Fr. Latem 1937 roku moi rodzice przeprowadzili się z Vordamm do Kublitz w okręgu Stolp. Tutaj ukończyłem moją naukę szkolną. W ósmym roku szkolnym w ósmej klasie zostałem zwolniony z nauki w Kublitz. W wieku czternastu lat rozpocząłem naukę zawodu. Zostałem przydzielony do lotniska wojskowego Stolp-Reitz. Tam zatrudniono mnie jako ślusarza lotniczego. Moja nauka zawodu była przewidziana na trzy i pół roku. Tutaj nie ukończyłem dwóch lat nauki i musiałem potem zdać egzamin zawodowy. Tenże zdałem z wynikiem dostatecznym. W styczniu 1945 roku zostałem przeniesiony z lotniska wojskowego Stolp-Reitz do Plauen w Vogtland-Sachsen. Tutaj zakończyła się moja praca po wkroczeniu oddziałów amerykańsko-angielskich. Stamtąd rozpoczęła się moja droga do domu.
Moja matka Gertrud Weite posiada teraz gospodarstwo w Kublitz. Oprócz tego mam jeszcze brata Manfreda Weite, 4 lata i siostrę, 7 lat. Mój ojciec został żołnierzem w lutym 1944 roku i teraz jest w niewoli.

Harry Weite


Życiorys

Ja, Dorothea Vedder, urodzona 8.7.1929 w Stolp, uczęszczałam od siódmego do czternastego roku życia do szkoły powszechnej w Stolp. Mój ojciec jest rolnikiem. Działka ma osiem mórg wielkości.

Ani moi rodzice, ani dzieci nie były w partii. Przeciwnie, byliśmy wszyscy nastawieni przeciwko Hitlerowi. Również, gdy próbowano zmusić mnie do wstąpienia do Hitlerjugend, nie doszło do tego ze względu na poglądy antynazistowskie. Nikt z nas nie piastował także politycznego stanowiska. 8 marca 1944 roku po ośmioletnim obowiązku nauki w szkole powszechnej przy ul. Marienkirche w Stolp ukończyłam szkołę. Pilność w nauce umożliwiła mi przygotowanie się do egzaminu wstępnego do szkoły handlowej. Po zdanym egzaminie zostałam zapisana 15 kwietnia 1944 roku do szkoły handlowej. Z powodu
[nieczytelne] 8 marca 1945 roku moja nauka szkolna została przerwana. Po trzyletniej nauce w tej szkole zamierzam następnie móc zatrudnić się jako dobry pracownik biurowy. Mój życiorys mogę udowodnić zgodnie z prawdą.

Dorothea Vedder
Dr. K. Richter
Życiorys

Urodziłem się 8.12.1886 roku w Königsberg (Neumark) jako syn mistrza tokarskiego Rudolfa Richtera i uczęszczałem przez cztery lata do szkoły seminaryjnej, a następnie do gimnazjum w moim mieście ojczystym. Po tym jak zdałem egzamin maturalny w 1907 roku, studiowałem w Halle, Berlinie i Greifswald łacinę, grekę, historię i niemiecki. W marcu 1912 roku obroniłem tytuł doktora w Greifswald rozprawą o Platonie, a w sierpniu zdałem mój egzamin państwowy. Nie zostałem wtedy powołany do służby wojskowej ze względu na moje oczy i żylaki. Potem kształciłem się na nauczyciela gimnazjalnego w Greifswald, a w czasie wojny światowej miałem zajęcie w Gurkow. W marcu 1917 roku zostałem powołany do oddziału telegrafistów i byłem telegrafistą od kwietnia 1917 do 15 lutego 1918 roku w Cholm, potem w Luzk, Rowno i około dziewięciu miesięcy w Kijowie, ostatni raz jako starszy szeregowiec. Pobyt w Polsce i Rosji zachęcił mnie do studiowania języków słowiańskich, które mogłem wykorzystać do zgłębiania historii Neumark, gdyż nadal jest tam wiele słowiańskich nazw. W ten sposób mogłem wyjaśnić znaczenie nazw rzek i potoków Zerbst (=”[Henstelle]” od cerviste) i Rörike (reka) i nazwę miasta
[2 strona]
Königsberg” (z Kenitz-burg od słowa chwojna = Kiefernort). Od 1919 do 1924 roku byłem nauczycielem drugiego stopnia w Greifenberg, a następnie w Stolp. W 1923 roku wstąpiłem do loży wolnomularskiej i od tego czasu trzymałem się z daleka od wszelkich ruchów politycznych, ponieważ wystąpienie Ludendorffa z jego wrogością religijną i jego antysemityzmem wzbudzały we mnie odrazę. Dlatego cieszyłem się również, że po 1933 roku jako dawny wolnomularz zostałem wykluczony z Partii Narodowosocjalistycznej.
W Stolp publikowałem w gazecie artykuły o historii lokalnej, do której mogłem ponownie wykorzystać wiedzę slawistyczną i miałem szczęście, że mogłem wyjaśnić słowa „Kassuben” i nazwę góry „Revekol”. Z uwagi na mój wiek nie byłem żołnierzem w obecnej wojnie i jako jedyny pozostałem w domu, kiedy Rosjanie wkroczyli do Stolp. Moja żona i moja jedyna córka pojechały jednak jeszcze ostatniej nocy do Stolpmünde, żeby kontynuować drogę parowcem.
Teraz od siedemnastu tygodni żyję w niepewności o ich los. Od marca 1945 roku pracuję w miejskiej bibliotece, od 26 czerwca jako kierownik.

Stolp, 3 lipca 1945

Dr Karl RichterŻyciorys

Urodziłam się 24 sierpnia 1896 roku jako córka nieżyjącego już stolarza Felixa Gehrmanna i jego żony Josefine z domu Drewenski w Neumark w okręgu Löbau.
Od Wielkanocy 1903 do Wielkanocy 1914 roku uczęszczałam do szkoły powszechnej i szkoły średniej dla dziewcząt.
W 1915 roku wstąpiłam jako uczeń w służbę sądu powiatowego w Neumark i pracowałam tam jako kancelista do jesieni 1925 roku.
5 marca 1926 roku wyszłam za mąż za dentystę Gustava Rieckhoffa w Marienburg.
W roku wybuchu wojny 1939 zaczęłam pomagać mojemu mężowi w praktyce dentystycznej i byłam tam do naszej ucieczki.
Nie byłam w żaden sposób zaangażowana w działalność partyjną.
Od 26.05 br. zostałam zatrudniona jako tłumaczka w administracji cywilnej, oddział rolnictwo, obecnie Przedstawicielstwo Ludności Niemieckiej w Stolp Bäckstr. 3.

Stolp, 19 czerwca 1945 Klara Rieckhoff
Słupsk ulica (Bäcka Nr 3)
Dworcowa Nr 19Życiorys

Urodziłem się 11 grudnia 1906 roku jako nieślubne dziecko Berty Radde w Kose w okręgu Stolp.
W wieku od 6 do 14 lat chodziłem do Trzeciej Szkoły Gminnej w Stolp, z której zostałem zwolniony wraz z ukończeniem pierwszej klasy w 1921 roku.
Potem byłem przez rok u krewnych na wsi.
W 1923 roku znalazłem zajęcie w kowalstwie.
W latach 1924-1927 wyuczyłem się rzemiosła kowalskiego w Hebrondamnitz obok Stolp, które zdałem z dobrym wynikiem.
W 1927 roku wstąpiłem do firmy budowlanej G. Pinnow w Stolp, w której w ostatnich latach do 1945 roku piastowałem stanowisko podmajstrzego.
W czasie tego całego okresu nie byłem karany, nigdy też nie byłem czynny politycznie.

Kurt Radde Stolp, 1 lipca 1945

Życiorys

Ja, niezamężna Meta Minna Luise Dähling urodziłam się 17 lutego 1905 roku jako czwarte dziecko sołtysa wsi Reinholda Dählinga w Neuwasser w okręgu Schlawe i uczęszczałam tam do szkoły powszechnej od szóstego do czternastego wieku życia. Jestem wyznania ewangelickiego.
Do dziewiętnastego roku życia pracowałam w gospodarstwie rodziców. Chodziłam potem do szkoły handlowej w Schlawe, bezpośrednio po której otrzymałam posadę biurową w buchalterii rolnej w Rügenwalde, gdzie pracowałam przez pół roku. Potem przystąpiłam do biura adwokata i notariusza Dr. Pantke (potem Dr. Müllera) w Rügenwalde, gdzie pracowałam do 1 października 1927 roku. Od tego momentu byłam w biurze adwokata i notariusza Vewiebe w Schlawe, gdzie miałam zajęcie do 1937 roku. Następnie zrezygnowałam z pracy biurowej z powodu zamierzonego zamążpójścia. A że nie doszło ono do skutku, ponownie zatrudniłam się jako pracownik biurowy u adwokatów Dr. Mundta, Kloera i Dr. Hofferta w Stettin. Ponieważ w Stettin nie miałam sposobności, żeby wziąć do siebie moje dziecko, albo znaleźć odpowiednią posadę, wstąpiłam 1 kwietnia 1938 roku do biura adwokata i notariusza Dr. Wernera w Stolp. Tutaj pracowałam od roku 1939 do 1943 pod kierownictwem adwokata Kurtha z Pollnow i od roku 1943 do marca 1945 pod kierownictwem adwokata Dittbernera, pod którego kierownictwem ponownie pracuję także dzisiaj w Przedstawicielstwie Ludności Niemieckiej.
Nigdy nie należałam do Partii i jej organizacji.

Meta Dähling
Stolp, 4 czerwca 1945
Verner Böer
Stolp (Pom)
Feldstr. 4

Życiorys

Urodziłem się 17.4.1909 jako syn oberżysty Maxa Böera i jego żony Pauli z domu Pagorsky w Breslau.

W Waldenburg / Schles. uczęszczałem do ośmiu klas szkoły powszechnej i zostałem zwolniony z pierwszej klasy. Następnie przystąpiłem do firmy D. Korn, Waldenburg na naukę zawodu sprzedawcy. W tym czasie chodziłem do szkoły handlu i dekoracji. Od 1927 do 1930 roku pracowałem jako sprzedawca w: Waldenburg, Güben, Cottbus, Finsterwalde i Stolp. Od 1930 roku do wybuchu wojny byłem niezależnym przedstawicielem.

Od roku 1930 jestem żonaty i mam z moją małżonką Gertrud z domu Pomplun cztery córki w wieku 8, 10, 12 i 14 lat. 18 kwietnia 1945 roku zmarła moja małżonka.

Od 8.1.1940 do 15.12.1942 byłem żołnierzem i jako pół-Żyd zostałem wykluczony z Wehrmachtu. Do 7 listopada 1945 roku pracowałem jako kupiec w firmie Gerhard Pinnow, budownictwo drogowe, Berlin-Friedrichfelde.

Na podstawie rozporządzenia Reichsführera SS Himmlera dostałem się jako pół-Żyd do obozu pracy przymusowej Teichwolframsdorf / Thür. i musiałem wykonywać tam najcięższą i najpodlejszą fizyczną pracę. 15.4.1945 obóz został wyzwolony przez amerykańskie oddziały.

24.4.1945 wyruszyłem pieszo z innymi towarzyszami do Stolp i przybyłem tutaj 24.5.1945.

Obecnie jestem zatrudniony w Przedstawicielstwie Ludności Niemieckiej, w oddziale służb porządkowych.

Verner Böer