PORTRETY

Portrety obywateli niemieckich z lat 1945-46 mieszkających w Człuchowie i Miastku,
źródło: Archiwum Państwowe w Koszalinie, oddział w Słupsku