OPIS/ABOUT

ODZYSKANE to projekt Ludomira Franczaka, dla którego punktem wyjścia są życiorysy obywateli niemieckich, mieszkających w roku 1945 w Słupsku – przedwojennym Stolpie. Są one częścią dokumentów lojalnościowych, które Niemcy musieli podpisać, a które znajdują się w Państwowym Archiwum w Koszalinie, oddział w Słupsku.
Projekt rozwija się w trzech etapach. Pierwszym jest książka artystyczna, oraz wystawa w Galerii Wozownia w Toruniu, której kuratorką jest Małgorzata Jankowska (14.06-11.08.2013). Drugi etap to "Migracje/Kreacje" – projekt w przestrzeni trójmiejskiej SKM organizowany przez Muzeum Emigracji z Gdyni (01.07-14.07.2013). Wreszcie ostatnim etapem jest spektakl teatralny/performance, produkowany przez poznańską Scenę Roboczą (planowana premiera 08.11.2013).RECOVERED is a project of Ludomir Franczak for which the starting point are biographies of German citizens living in 1945 in Slupsk – prewar Stolp. They are a part of the loyalty documents that Germans had to sign, and which are located at the National Archives in Koszalin, a branch in Slupsk. The project develops in three stages. The first is the art book and exhibition at the Wozownia Art Gallery in Torun, curated by Małgorzata Jankowska (14.06-11.08.2013). The second stage is the "Migration / Creations" – a project in the Gdynia/Sopot/Gdansk local train system organized by the Museum of Emigration in Gdynia (01.07-14.07.2013). Finally, the last step is a theater / performance, produced by Scena Robocza in Poznan (planned premiere 08.11.2013).